- Komerční sdělení -aktualne
- Reklama -zprávy

Nejčastější vady zboží a co můžete při reklamaci požadovat

Pokud vám doručí nevyhovující zboží anebo si sami takovou věc přinesete z obchodu, vždy je to něco, co vás rozladí, protože jednak nemáte věc, kterou jste chtěli či potřebovali a jednak vás teď čekají administrativní a logistické povinnosti spojené s uplatněním nároku na nápravu. Každý obchod má pro vyřizování reklamací svá vlastní pravidla, avšak některé body se dají pro lepší orientaci zobecnit.

Přečtěte si, jak na to

Jako první si přečtěte obchodní podmínky, tyto by vám měly lépe osvětlit, co a jak je nyní potřeba udělat. Některé obchody mají své speciální formuláře, které je potřeba vytisknout, vyplnit a přiložit k reklamovanému zboží. Někdy je nutné odeslat reklamovanou věc na vlastní náklady standardní poštou a někdy stačí vytisknout štítek a počkat si na kurýra. Když se tyto informace nedozvíte z internetových stránek či obchodních podmínek, neprodleně kontaktujte zákaznickou linku.

Dobře popište závady

Na tom, jak dobře popíšete závady, může do jisté míry záviset i rychlost a výsledek celého reklamačního procesu. Proto si dejte záležet a dbejte na to, aby bylo jasné, že věc byla vadná již při nákupu anebo se nedostatky objevily bez jakéhokoli vašeho přičinění či zásahu. Některé obchody toto poctivě prověřují, jiné se tím nezabývají do takové hloubky, lepší však je, když ze své strany uděláte maximum.

Zvažte možnosti nápravy

Pokud vám rovnou přijde nové zboží nebo peníze zpět, aniž by kdokoli reklamaci podrobněji řešil, máte vyhráno. V jiných případech vám může být nabídnuta oprava zboží, sleva z ceny anebo možnost využití kreditu v daném obchodě. Reklamace bývá obvykle vyřízena do měsíce od jejího doručení, vrácení peněz by dále mělo proběhnout bez delších průtahů. Když čekáte již nadstandardně dlouho, nebojte se celou věc urgovat, reklamační oddělení mají často napilno.

PR článek

Další články autora