- Komerční sdělení -aktualne
- Reklama -zprávy

Uplatnění daňového bonusu z hypotéky je možné i v roce 2021

Mladí lidé s úvěrem na bydlení si mohou iv tomto roce uplatnit daňový bonus na zaplacené úroky z hypotéky za minulý rok. Musí však splňovat několik podmínek a potřebují potvrzení o zaplacených úrocích z banky, která jim úvěr poskytla.
„Daňový bonus na zaplacené úroky z hypotéky si mohou uplatnit klienti, kteří mají úvěr na bydlení poskytnutý po 31. prosinci 2017. Jde o formu přímé daňové úlevy, která nahradila hypotéky se státním příspěvkem pro mladé. O částku daňového bonusu se jim pak sníží vypočtená daň z příjmů, přičemž je třeba splnit řadu podmínek, „vysvětluje ředitelka pro úvěry v společnosti FinGO.sk Eva Šavlová.

Daňový bonus na zaplacené úroky z hypotéky si mohou uplatnit klienti, kteří měli ke dni podání žádosti o úvěr nejvýše 35 let. „Musí mít uzavřenou smlouvu o úvěru na bydlení s účelem nabytí, rekonstrukce a údržby či výstavby nemovitosti. Bonus se nevztahuje na zápůjční nebo bezúčelovou hypotéku,“ přiblížila Šavlová. Dalším kritériem je to, že zakládána nemovitost se musí nacházet na Slovensku a je určena k bydlení.

Zároveň ke dni podpisu smlouvy o úvěru klient musí splnit podmínku příjmu – jeho průměrný měsíční příjem v kalendářním roce, který předchází roku, kdy podepsal s bankou smlouvu o úvěru, nepřesáhl 1,3 násobek průměrné mzdy na Slovensku. „Pokud klient splní podmínku maximálního příjmu při podpisu úvěru, nemusí si pak každý rok sledovat výši svých příjmů. Nárok na daňový bonus mu automaticky zůstane na celých 5 let po čerpání hypotéky,“ říká Šavlová. Upozorňuje však, že pokud se člověk rozhodne svou hypotéku refinancovat, na nový refinanční úvěr se daňová úleva již nebude vztahovat.

Pokud banka klientovi pošle potvrzení automaticky v průběhu ledna, nemusí chodit na pobočku a podávat si žádost o jeho vydání. Některé banky však potvrzení vystaví až na základě žádosti klienta. „Potvrzení z banky je pak třeba předat zaměstnavateli spolu s žádostí o roční zúčtování, resp. Pokud člověk podniká, přiloží ho ke svému daňovému přiznání,“ popisuje Šavlová. Zaměstnanec, který si sám nepodává daňové přiznání, musí požádat o roční zúčtování daně svého zaměstnavatele nejpozději do 15. února 2021. Podnikatel nebo zaměstnanec, který si podává daňové přiznání sám, tak musí učinit do 31. března. Pokud však požádá o odklad, má čas do 30. června.

„Daňový bonus si lze v roce 2021 uplatnit za ukončený rok 2020 ve výši 50% z částky úroků zaplacených za kalendářní rok, maximálně ve výši 400 eur ročně. Na bonus mají lidé nárok po dobu 5 let po prvním čerpání hypotéky, přičemž výše úvěru s nárokům na daňový bonus je maximálně 50.000 eur, „dodala Šavlová.

PR článek

Další články autora