- Komerční sdělení -aktualne
- Reklama -zprávy

Co nevíte o svěřenských fondech

Svěřenské fondy lze využít také jako efektivní institut pro správu a ochranu rodinného majetku. Co to svěřenecký fond je a v kterých situacích se může hodit?

Co je svěřenský fond

Svěřenský fond je specifický způsob vyčlenění majetku k určitému účelu. Tento majetek nemá právní osobnost (právní subjektivitu).

Majetek tedy stojí anonymně a samostatně, není již vlastnictvím toho, kdo svěřenský fond vytvořil. Zodpovědný za činnost svěřenského fondu je správce, přičemž správců může být i více. Správce svěřenského fondu jedná v souladu se statutem. Ten vyžaduje formu veřejné listiny (notářského zápisu).

Tento institut může být vhodný pro správu rodinného nebo firemního majetku v dlouhodobém časovém horizontu.

Výhodou zřízení svěřenského fondu je zejména skutečnost, že majetek lze spravovat jako celek. Zachovává se jeho hodnota i vliv na okolí. Majetek je zároveň účinně chráněn například před právním jednáním případných věřitelů.

K čemu lze využít rodinný svěřenský fond

Rodinný svěřenský fond se zakládá k prospěchu rodiny nebo některých jejích členů. Je možno jej využít jako nástroj jejich podpory, přičemž jeho velkou výhodou je, že statut svěřeneckého fondu může přesně stanovit pravidla, za jakých podmínek mají být z fondu finanční prostředky vypláceny a kdo je má obdržet. Vložit do něj lze majetek movitý i nemovitý.

Uplatnit se může například jako forma zajištění za situace, kdy je potřeba zajistit péči, ať už v případě náhlých zdravotních potíží nebo u členů rodiny vyššího věku.

Jiný způsob podpory je naopak určen mladším generacím. Ty mohou disponovat specifickými talenty, které je na místě rozvíjet. Případně je možné poskytnout tímto způsobem i půjčku do podnikání.

Dále může být možné touto formou předat majetek například vnoučatům pro zajištění jejich kvalitního vzdělání. V některých případech si zakladatelé svěřenských fondů vyloženě přejí „přeskočit“ v hierarchii přenechávání majetku své potomky. Z jejich pohledu se tímto krokem obchází potomstvo různým způsobem problémové, žijící například v neuspořádaném vztahu.

Eventuálně tím může zakladatel svěřenského fondu svůj majetek chránit, pakliže například chce svou prosperující společnost svěřit do rukou zkušeného člověka, což potomci nemusejí být. Stále je však může jmenovat jako tzv. obmyšlené osoby a přiznat jim právo na výnosy z fondu.

Co je testamentární svěřenský fond

Svěřenský fond může vzniknout ještě za zakladatelova života, ale možnou alternativou je i svěřenský fond pro případ úmrtí. Pak fond vzniká až úmrtím zůstavitele.

Svěřenský fond v této podobě může být využit například pro řešení problémů s nástupnictvím. Účinně totiž eliminuje slabá místa závěti. Ta je sice tradičním způsobem, jak vypořádat pozůstalost, avšak majícím limity vlivem zákonného omezení dědického práva.

Fakticky lze tímto způsobem efektivně obejít proces dědění majetku. Fond zřetelně vymezuje pravidla, která deklarují, jak má být s majetkem v budoucnu naloženo. Předchází se tím pozdějším sporům mezi dědici.

PR článek

Další články autora