- Komerční sdělení -aktualne
- Reklama -zprávy

Nenechte brownfieldy ležet ladem

 

Pozemky ve městech jsou čím dál tím žádanější a je tedy stále komplikovanější nějaký ten městský pozemek sehnat. Nejde ale města rozšiřovat do okolní krajiny donekonečna, aby se dostalo na všechny. Proto je velmi výhodné se věnovat již zastavěným územím, které ale v současné době nepřináší užitek. Jedná se o takzvané brownfieldy. Určitě nějaký brownfield máte ve svém okolí. Zkuste mu vdechnout nový život. Snad každý zaznamenal akci kotlíková dotace, dotací je však mnohem víc a některé se týkají i právě již zmiňovaných brownfieldů.

Co to vlastně je brownfield

Brownfield je chátrající nevyužitá budova, která byla v minulosti využívaná v hospodářství či průmyslu. Mnohdy mají brownfieldy hospodářskou zátěž, proto přestanou být využívány a postupně se jejich technický stav zhoršuje, a zhoršuje. Přitom jsou brownfieldy často na velmi perspektivních lokalitách, je tedy škoda tato území nevyužívat. Brownfield své okolí ovlivňuje a přináší tam jisté negativní faktory. Jde hlavně o nevyužití lukrativní lokality, vizuální degradaci svého okolí a tím i zneatraktivňování zemí. Tak dochází ke snižování cen pozemků a nemovitostí v okolí a někdy i k hromadění neblahých nebo dokonce až nelegálních aktivit v přímé blízkosti brownfieldu. Přitom by stačilo brownfield revitalizovat a toto perspektivní území využít. Jako příklad úspěšně zrevitalizovaných tuzemských brownfieldů, kterým se povedlo do opuštěné lokality znovu vnést život, můžeme zmínit například 3D planetárium a Techmania Science centrum v Plzni, zámek Valeč nebo Broumovský klášter.

Jak získat dotaci na obnovu brownfieldu?

Dotace, to již dávno nejsou jen akce dotace dešťovka a podobně. Státní fond podpory investic (SFPI) v aktuální době obnovu brownfieldů podporuje vysokými dotacemi, a to od 400 000 až do 50 000 000 Kč. Celkem můžete získat financování až na 90 % projektu, z vlastních zdrojů budete platit jen těch zbývajících 10 %.  Dotace se vztahují na koupi území brownfieldu, náklady jeho revitalizace, technický a autorský dozor, BOZP a přípravu a realizaci zadávacích a výběrových řízení. Pokud byste stáli o to se zapojit do obnovy brownfieldu ve vašem okolí, využijte Dotačního průvodce. Stačí si zažádat o nezávaznou konzultaci, a to buď online, naživo nebo po telefonu. Na této konzultaci se na základě vašich základních požadavků dozvíte, která dotace pro vás bude nejvýhodnější. Sám dotační průvodce vám pomůže vyřídit všechny potřebné formální náležitosti jako je projektová dokumentace, územní rozhodnutí, rozpočet, stavební povolení a další. Díky tomu tak bude váš projekt moci hladce proběhnout bez jakýchkoliv komplikací a dotace se nebudou muset vracet.

PR článek

Další články autora