- Komerční sdělení -aktualne
- Reklama -zprávy

Optimismus podnikatelů se v srpnu snížil již druhý měsíc po sobě

Hlavní ukazatel – sezónní upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) – klesl o 1,6 bodu na hodnotu 99,2 a pohybuje se přibližně na stejné úrovni jako před pandemií nového koronavirus. Aktuální hodnota IES se nachází mírně (o 3,3 bodu) pod úrovní dlouhodobého průměru. V pondělí o tom informoval Statistický úřad (SÚ) SR.

Náladu v ekonomice výrazně ovlivnil pokračující pokles důvěry podnikatelů v průmyslu. Přestože epidemiologická situace na Slovensku se v srpnu pomalu zhoršovala, důvěra Slovenská podnikatelů se oproti červenci mírně zvýšila ve službách, obchodě a také u spotřebitelů. Ve stavebnictví se nezměnila, ale značně se snížil optimismus podnikatelů v průmyslu, což se projevilo i poklesem hlavního ukazatele důvěry.

V meziročním srovnání se důvěra podnikatelů výrazně zlepšila kromě průmyslu ve všech oblastech ekonomiky a také u spotřebitelů. V porovnání se situací před pandemií byly výrazně optimističtější než v srpnu 2019 podnikatelé v průmyslu a obchodníci. Ve službách hodnotili budoucí stav ekonomiky stejně jako před dvěma lety a výrazně pesimističtější byly oproti situaci před dvěma lety spotřebitelé a mírně i stavební podnikatelé.

Hodnoty pěti dílčích indikátorů se vyjadřují na stupnici v rozmezí od -100 (maximálně pesimistické odpovědi) do +100 (maximálně optimistické odpovědi).

Druhý měsíc po sobě výrazně klesla důvěra podnikatelů v odvětví průmyslu. Indikátor důvěry v průmyslu po sezónní úpravě aktuální poklesl o 5,7 procentního bodu (p. B.) Na hodnotu -1. Vývoj nepříznivě ovlivnilo zejména očekávané snížení produkce v následujících třech měsících. Podnikatelé zhoršily i hodnocení očekávané zaměstnanosti a vývoje cen.

Sezónní očištěný indikátor důvěry ve službách v srpnu po dvouměsíčním poklesu mírně vzrostl, jeho hodnota (13) představuje sedm p. b. pod dlouhodobým průměrem. Vývoj indikátoru byl ovlivněn optimističtějšímu hodnoceními očekávané poptávky, přičemž podnikatelskou situaci a poptávka za poslední tři měsíce respondenti hodnotili negativnější.

Spotřebitelská atmosféra na Slovensku byla na začátku srpna mírně optimističtější než předchozí měsíc. Sezónní upravený indikátor spotřebitelské důvěry meziměsíčně vzrostl o 1,8 bodu na hodnotu -18,8. Smazalo se tak téměř celé minulomesačné zhoršení indikátoru, které zastavilo jeho předchozí čtyřměsíční růst. Aktuální výsledek navrátil nepatrně nad úroveň dlouhodobého průměru (o 0,7 bodu).

Důvěra v ekonomiku Slovenska zůstala v srpnu mezi stavebními firmami na úrovni předchozího měsíce (-21). Nepříznivý vývoj hodnocení očekávané zaměstnanosti byl eliminován příznivým vývojem celkové úrovně objednávek. Aktuální výsledek převyšuje dlouhodobý průměr o tři body.

Indikátor důvěry v obchodě se v srpnu 2021 změnil jen velmi mírně a vzrostl na hodnotu 27,3 (růst o jeden p. B.). Podnikatelé hodnotí současnou situaci za přiměřenou i vzhledem k uvolňující se pandemické opatření, ale zároveň jsou stále opatrní v hodnocení budoucího vývoje.

PR článek

Další články autora