- Komerční sdělení -aktualne
- Reklama -zprávy

V lednu vyhlásilo konkurz 18 podnikatelů

Ve srovnání s prosincem se počet konkurzů nezměnil.
V lednu tohoto roku bylo na Slovensku vyhlášených 18 konkurzů na majetek dlužníků podnikatelských subjektů a byly povoleny dvě restrukturalizace. Jak vyplývá z údajů zveřejněných společností CRIF SK, ve srovnání s prosincem 2020 zůstal počet konkurzů na stejné úrovni a počet restrukturalizací se zvýšil z nuly na dvě. V meziročním srovnání se počet konkurzů zvýšil o necelých 6% a počet restrukturalizací klesl ze 3 na 2.

„V minulém měsíci bylo zároveň pro nedostatek majetku zastavených sedm konkurzních řízení a ze stejného důvodu bylo zrušeno šest konkurzů. Znamená to, že věřitelé těchto dlužníků nedostanou ze svých pohledávek uhrazeny ani jedno euro, „uvedla hlavní analytička CRIF SK Jana Marková.

Největším zaměstnavatelem, na majetek kterého byl prohlášen konkurz, je společnost Transmedic Slovakia, s.r.o., se sídlem v Banské Bystrici. Zabývala se velkoobchodem s farmaceutickým zbožím. Obě firmy, kterým byla v povolená restrukturalizace, jsou „eseróčkách“, jde o AG PLAY se sídlem v Bratislavě, která provozuje herny a sázkové kanceláře a B.T. Transport z Trenčína, která poskytuje zemní práce.

V lednu aktuálního roku bylo nejvíce konkurzů vyhlášených ve velkoobchodu a maloobchodu a v opravě motorových vozidel a motocyklů. Co se týče jednotlivých krajů, dominuje Ústecký kraj (6). Ani jeden konkurz nebyl vyhlášen v Banskobystrickém a v Bratislavském kraji.

CRIF – Slovak Credit Bureau zajišťuje na Slovensku provoz Slovenská úvěrových registrů, bankovního a nebankovního, jejichž prostřednictvím si banky a stavební spořitelny, respektive leasingové a splátkové společnosti ověřují bonitu a schopnost svých klientů splácet budoucí závazky.

Oběma registrem zajišťuje technický servis a služby klientských center. Společnost vznikla v květnu 2004, jejím jediným akcionářem je mezinárodní skupina CRIF, která je čtvrtý největší provozovatel úvěrových registrů a systémů pro podporu úvěrového rozhodování na světě.

PR článek

Další články autora