- Komerční sdělení -aktualne
- Reklama -zprávy

Vláda schválila změnu smlouvy o eurovalu

Dohoda nebude mít vliv na kapitál jednotlivých států.
Smlouva o zřízení Evropského mechanismu stability (ESM), tzv. trvalý euroval, by měla být upravena. Dohodu s tímto cílem na středečním jednání odsouhlasila vláda.

Je součástí balíku změn týkajících se prohlubování hospodářské a měnové unie. Podpis finálního znění dohody se očekává v lednu 2021 s následnou ratifikací do konce tohoto roku.

Společný zabezpečovací mechanizmus
Lídři Evropské unie (EU) na summitu eurozóny v prosinci 2018 přijali prohlášení, které se týká reformy hlavních prvků ESM.

Reforma podle důvodové zprávy v první řadě vytváří právní podklad pro společný zabezpečovací mechanismus, přes který bude moci ESM poskytnout úvěr Jednotné řadě pro řešení krizových situací (SRB) pro potřeby Jednotného fondu na řešení krizových situací (SRF).

Tento jednotný fond byl podle materiálu z dílny ministerstva financí (MF) SR vytvořen k tomu, aby se při záchraně bank předešlo financování z peněz daňových poplatníků.

Fond je financován z příspěvků bank a jeho použití se předpokládá v situaci, kdy je rezoluce banky ve veřejném zájmu a jiné možnosti záchrany se vyčerpaly.

Půjčka nebude mít vliv na kapitál států
„Může se však stát, že v době krize bude kolabovat několik bank najednou a zdroje v tomto fondu nebudou dostatečné. V takovém případě si bude moci SRF půjčit prostředky z ESM přes společný zabezpečovací mechanismus,“ přiblížil resort financí v důvodové zprávě.

Taková půjčka podle MF nebude mít žádný vliv na kapitál členských států v ESM a bude ve střednědobém horizontu fiskální neutrální, tedy splacena z příspěvků bankovního sektoru.

Dohoda také stanovuje kritéria schvalování úvěrů a vyplácení prostředků v rámci zabezpečovacího mechanismu včetně pravidla použití mechanismu jako věřitele poslední instance.

„V případě poskytnutí finanční asistence přes zabezpečovací mechanismus má ESM status přednostního věřitele podobně, jako je tomu u jiných úvěrů ESM. Finance poskytované ESM jsou tímto významně ochráněny v případě jejich použití, protože budou vráceny jako první,“ konstatuje MF.

reforma
Reformou také dochází ke zpřísnění v druhé oblasti, kterou je podmíněnost poskytování stabilizační pomoci. Dohoda výslovně stanoví, že stabilizační podpora ESM může být poskytnuta pouze těm členským státům, jejichž dluh je považován za udržitelný a jejichž schopnost splácet dluh vůči ESM je potvrzena.

„Posouzení udržitelnosti bude provedeno na transparentním a předvídatelném základě Evropskou komisí (EK) ve spolupráci s Evropskou centrální bankou (ECB) a ESM, a, pokud je to vhodné a možné, spolu s Mezinárodním měnovým fondem (MMF),“ podotkl resort financí.

Ten zároveň ozřejmil, že v minulosti byl MMF povinným účastníkem jednání o podmínkách stabilizačních programů, zejména z důvodu technické expertizy této instituce. Spolupráce s MMF však nebyla pro evropské země vždy výhodná. Cílem reformy ESM je proto i posílit kompetence ESM tak, aby věděl v případě potřeby MMF nahradit.

Politická dohoda na celkovém balíčku
ESM bude proto po novém stát při mnoha důležitých rozhodnutích, která měla dosud na starosti tzv. Trojka (EK, ECB a MMF). Společně budou analyzovat dluhovou udržitelnost zemí navrhovat a kontrolovat dodržování podmínek úvěru. MMF bude přizván, pokud to evropské země uznají za přínosné.

Dohoda dále upřesňuje použití preventivních finančních nástrojů. Ty slouží k podpoře členem ESM se zdravými ekonomickými fundamenty, kteří by však mohly být ovlivněni nepříznivým otřesům mimo jejich kontroly.

Reforma smlouvy byla odsouhlasena na Euroskupině v červnu 2019 a potvrzena lídry zemí EU na summitu eurozóny v prosinci 2019. Finální znění reformované smlouvy bylo potvrzeno v březnu 2020 a politická dohoda na celkovém balíčku souvisejícím s prohlubováním HMU byla potvrzena na zasedání Euroskupiny loni v listopadu po vydání zprávy o snižování rizik.

PR článek

Další články autora