- Komerční sdělení -aktualne
- Reklama -zprávy

PSK zmodernizoval 22 kilometrů silnic a osm mostů

Prešovský samosprávný kraj (PSK) ukončil druhou etapu modernizace silnic v Pieninách. Rekonstrukcí prošlo 22 kilometrů silnic a osm mostů. Modernizace silničních úseků v okresech Kežmarok a Stará Ľubovňa si vyžádala investice v celkové výši více než 3,6 milionu eur. TASR o tom informovala mluvčí kraje Daša jelenovití.

Předmětem stavebních prací byly rekonstrukce silnic druhé třídy Slovenská Ves – Spišská Stará Ves v délce více než 11 kilometrů a Haligovce – Spišská Stará Ves v délce více než deset kilometrů, které se před hraničním přechodem Lysá nad Dunajcom spojují a směřují do Polska.

„Jsem rád, že se nám druhou etapu tohoto velkého silničního projektu, který je důležitý z pohledu cestovního ruchu, spojení našeho kraje s Malopolsko, ale i příchodu investorů do tohoto regionu, podařilo dovést do úspěšného konce. Zamagurie tak dostalo zlepšení podmínek přeshraniční infrastruktury a lepší dostupnost tohoto atraktivního prostředí, „vyjádřil se během slavnostního předání zrekonstruovaných úseků předseda PSK Milan Majerský.

Celkový objem finančních prostředků, který byl vynaložen na modernizaci silnic v rámci druhé etapy projektu, představuje více než 3,4 milionu eur, z toho je více než 2,85 milionu eur z programu Interreg VA Polsko-Slovensko 2014-2020 a téměř 570.000 eur z kapitálových výdajů JSOUCE PSK.

Rekonstrukční práce zahrnovaly modernizaci úseků silnic a několika mostů. Doplňující stavební práce si po zimě vyžádaly další dva mostní objekty, které byly dofinancované z vlastních zdrojů PSK ve výši více než 213.000 eur.

„V rámci prací byla provedena i rekonstrukce 18 propustků a stabilizace cesty II / 543 s použitím kombinovaného systému mikropilótovej stěny, přičemž práce na sesuvech si vyžádaly i výstavbu opěrné zdi. Zrekonstruované úseky silnic mají nové svislé a vodorovné dopravní značení, směrové kůly a svodidla, na přechodu pro chodce v obci Červený Kláštor přibyly bezpečnostní elementy, „doplnil ředitel Správy a údržby silnic PSK Marcel Horváth.

Na ukončenou druhou etapu projektu modernizace silničního spojení Pieninský národní park plynule navazuje poslední, třetí etapa projektu, která má završit odstranění nevyhovujících a havarijních stavů na zmíněných cestách druhé třídy. S realizací prací se na úseku Hniezdne – Spišská Stará Ves začalo v prosinci 2020. Do konce roku by se tam mělo zmodernizovat téměř 3,7 kilometru silnic, na úseku vystavět dva propusti a zrekonstruovat jeden most, a to v rozpočtovém nákladu spolu téměř 820.000 eur .

PR článek

Další články autora